Transferová linka wc kartáčů pro Spojené kartáčovny

Firma Spokar nás oslovila s úkolem zproduktivnit (snížit počet operátorů) u jejich stávající výroby WC kompletů dodávaných do obchodního řetězce IKEA group.

Firma Modia provedla kompletní analýzu stávající technologie výroby v kartáčovnách a za podpory technických pracovníku kartáčoven připravila a realizovala projekt „Transfer“

Modia:

  • navrhla a dodala horizontální a vertikální transferovou soustavu, která zajišťuje plynulé odebírání komponent od zatloukacích strojů s následným prováděním níže uvedených kroků
  • provedla orientaci komponent v horizontálním transferu pro komponenty štětka WC
  • navrhla a dodala poloautomatický předzásobník komponent WC miska s automatickým odebíráním a zakládání do sestavovacího stroje
  • navrhla a dodala poloautomatický předzásobník s děličem pro komponentu WC štětka s automatickým vstupem do kamerové kontroly a následným posuvem do sesazovacího stroje
  • navrhla a dodala unikátní zařízení pro kamerovou kontrolu úplnosti osazení hlavy polyamidovými vlákny - komponenty WC štětka
  • dodala a navrhla SW řízení pro kompletní transferovou linku včetně programování a ovládání podskupin transferu.

Česky
Fotogalerie: