Jazyky

Montážní linka skříně řazení pro JOPP Automotive

Montážní linka pro sesazení komponent skříňky řazení pro VW Crafter s využitím poloautomaticko-pneumatických  a kontrolních prvků usnadňující ruční montáž dílů s integrovanou kontrolou přítomnosti montovaných dílů v jeden celek.

Zařízení je konstrukčně řešeno pro montáž jednotlivých komponent v jeden celek-skříňka řazení. Základ linky je tvořen pěti montážními samostatnými pracovišti a jednou kontrolní stanicí a stanicí pro balení. Každá jedna stanice je navržena pro zakládání dílů operátorem. Rám stanice je z hliníkových profilů a pracovní výška stolu je elektricky seřizovatelná. Každá jedna stanice je identická s ohledem na montážní operace které na ni probíhají. Stanice je doplněna gravitačními skluzy pro přísun typových komponent k operátorovi. Bezpečnost operátora  je řešena pomocí optických závor, které jsou instalovány na každou stanici. Transport dílu mezi jednotlivými pracovištěmi zajišťuje paletkový dopravník. Jednotlivé montážní stanice jsou doplněny informačním a ovládacím panelem. V případě, že to vyžaduje technologie montáže,  jsou jednotlivá lůžka nebo trny dovybaveny i indikátory přítomnosti založených komponent a prvky POKA-YOKA. Snímače zajišťují kontrolu přítomnosti jednotlivých dílů před vlastním sestavením-zalisováním.  Zajišťují, že pokud díly nejsou založeny, jednotlivé kroky lisování nelze spustit. Hloubka – poloha dílů, které se zalisovávají, jsou kontrolovány – stejně tak i vzniklý odpor při lisování je vyhodnocován a při překročení limitu lisování neproběhne.  Programové nastavení zařízení umožňuje proces slisování zopakovat .

Panel operátora:

  • zobrazuje chybová hlášení s informací pro obsluhu tj.nezaložený díl, chybně založený díl, nebo která operace neproběhla nebo nebyla dokončena
  • umožňuje přepnutí do režimu pro ruční ovládání
  • zobrazuje informace o počtu chybných dílů, typy - vad.
Česky
Fotogalerie: