Montážní linka držáku nápojů pro Inotech

Modia pro svého zákazníka Inotech navrhla a zkonstruovala výrobní linky
pro montáž držáku nápojů.
Montážní linka je koncepčně postavena pro čtyři operátory s taktem 14 sekund a je rozdělena na několik výrobních zón, kde se provádí:

  • poloautomatické předmontáže jednotlivých technicky lehčích podsestav za účasti operátora.

  • předmontáže plně robotické - jedná se o díly s největší pracností a s obtížnými komponenty jako jsou pružinky, čepy, drobné plastové díly, štěrbinové vsazování komponent a vzájemné lisování - spojování všech dílů v jednu podsestavu.

Jednotlivé podsestavy jsou pak pomocí transferu dopravovány k dalším operátorů a stanovištím, kde pak probíhá finální montáž podsestav za pomocí spojovacích elementů. Finálně smontovaný díl pak pomocí paletového dopravníkového systému putuje do zóny kontrolních stanic.

Pomocí kamerových a tenzometrických stanic je díl kompletně překontrolován, jak na funkci a kompletnost, tak na parametry stanovených užitnými a obslužnými vlastnostmi tohoto držáku nápojů.

Poslední stanicí je pak popis OK dílu stanoveným kódem.

Linka je vybavena centrálním řídícím systémem, jehož funkcí není jen spustit celou linku v automatickém režimu, ale také kompletní identifikace probíhajících montáží na jednotlivých pracovištích s vazbou na každou jednu smontovanou sestavu.

Výsledkem jsou pak kompletně sesbíraná data včetně kamerových obrázků a naměřených hodnot na kontrolních stanicích svázaných s každou jednou identickou sestavou držáku nápojů.

Paměť softwaru řízení pak umožňuje kdykoliv dohledat, jak a kdy a kým byl díl smontován a s jakým výsledkem.

 

Česky
Fotogalerie: