Montážní karusel pro společnost TRW

Za účelem zefektivnění ekonomiky výroby a spojení několika po sobě jdoucích operací a snížení pracnosti a počtu operátorů a zmenšení výrobního prostoru jsme pro zákazníka TRW  dodali karusel jehož charakteristika je následující:

  • Karusel jsme osadili jednotlivými montážními stanicemi, které provádí:
  • Automatické uchopení komponent s následným orientovaným založením dílů do lůžek v karuselu
  • Založení mřížky klimatizace do lůžka v karuselu
  • Založení 2ks lišty do dílu mřížka
  • Založení 2ks klapek do mřížky a na lišty
  • Vakuová kontrola těsmosti a funkčnosti klapek a kamerová kontrola dílů
  • Odebrání dílů na dopravník, který je dopravuje k obsluz pro finální zabalení
  • Karusel je vybaven zásobníky, do kterých operátor nasype, případně založí jednotlivé dílčí komponenty s předzásobou 30-60minut
  • Koncový zákazník PCM, Takt 3s/ks
Česky