Montážní karusel pro společnost TESLA

Za účelem zefektivnění ekonomiky výroby a spojení několika po sobě jdoucích operací a snížení pracnosti a počtu operátorů a zmenšení výrobního prostoru jsme pro zákazníka Teslu dodali karusel, jehož charakter byl následovný:

  • Karusel jsme osadili jednotlivými montážními stanicemi, které provádí:
  • Založení vylisovaného vystříknutého dílu konektoru do lůžka karuselu
  • Elektrická kontrola – test vodivých drah uvnitř konektoru
  • Kontrola tolerance výšky kontaktů měřící kontaktovací hlavou
  • Kontrola vodivých drah vysokým napětím na zkrat
  • Kontrola těsnosti-vodní test
  • Kontrola rovinnosti a geometrie kontaktových drah uvnitř konektoru -kamerová kontrola
  • Odebrání dílu operátorem a odložení do balení
  • Koncový zákazník Automotiv. Takt karuselu 4s/ks
Česky