Montážní karusel pro společnost GUMOTEX

Za účelem zefektivnění ekonomiky výroby, spojení několika po sobě jdoucích operací, snížení pracnosti a počtu operátorů a zmenšení výrobního prostoru jsme pro zákazníka Gumotex dodali otočný 10ti-pozicový karusel. Karusel jsme osadili jednotlivými montážními stanicemi které provádí:

  • Uchopení komponent s následným orientovaným založením dílů do lůžek v karuselu
  • Založení nosného rámu zrcátka sluneční clony do lůžka karuselu
  • Nalisování 4ks Bumponů do nosného rámu
  • Montáž sklíčka – vlastního zrcadla do rámu
  • Montáž vnějšího krytu zrcátka
  • Montáž otočných čepů spojení krytu a rámu
  • Montáž vratných pružin pro vnější kryt
  • Kamerová kontrola barevnosti dle typu interiéru
  • Odložení na vynášecí pás
  • Karusel je vybaven zásobníky, do kterých operátor nasype případně založí jednotlivé dílčí komponenty s předzásobou 30-60minut

Koncový zákazník BMW. Takt karuselu 14s/ks

Česky
Fotogalerie: