Jazyky

Automatické sestavování typových mřížek pro SERVISBAL OBALY

Automatizované pracoviště pro sestavování typových mřížek. Robotické pracoviště je navrženo pro jednoho operátora, který provádí odebírání mřížek z dopravníku s následným balením. Dále provádí doplňování zásobníků a změnu programu na ovládacím panelu. SW zařízení umožňuje zadávat do paměti zařízení již předem zhotovené programy pracovníkem TPV pro automatické skládání mřížek. Zařízení je vybaveno zonou „A“ a zonou „B“ tak aby bylo možné pracoviště pro robotické skládání mřížek předem předpřipravit a zkrátit tak čas potřebný pro přestavbu zařízení při změně typu mřížky. Zařízení je osazeno dvěma roboty a dvěma páry zásobníků. Hotové mřížky jsou odebírány pomocí odebíracího manipulátoru, který je odkládá do gravitačního skluzu a pomocí dopravníkového pásu dopravuje ke stanovišti operátora.

Hlavní části zařízení:

 • zona „A“ – přípravná část 
 • zona „B“ – sestavovací část

Pracoviště je složeno z :

 • otočného stolu (zona „A“+zona „B“) 
 • osazovacím robotem pro zonu „A“
 • sestavovacím robotem pro zonu „B“
 • stavitelné zásobníky pro jednotlivé komponenty mřížek
 • pozičním manipulátorem pro komponenty mřížek
 • dopravníková trať
 • řídící a informační panel

Orientační takt stroje:

 • Mřížka 3x3         100x100x30mm               49s.
 • Mřížka 9x9         600x600x120mm           125s.
 • Mřížka 2x3         300x500x50mm              47s.
 • Mřížka 2x5         552x352x50mm               52s.
Česky
Fotogalerie: