Transferové linky

Transferové linky jsou nedílnou součástí výrobních a montážních zařízení. Transferové linky jsou nástrojem pro snížení výrobních a montážních nákladů. Dokážou snížit výrobní čas  a zrychlit přesun dílů mezi jednotlivými zařízeními pro výrobu a montáž. Sníží cenu dílů a zvýší zisk na produktu. Možno provést u nových i stávajících výrob a montáží

Česky

Hlavní záložky