Jazyky

Stoprocentní kontrola

Robotizace a automatizace výroby jsou v dnešní době na pořadu dne. Čím dál tím více provozů ze všech odvětví, od potravinářství po automobilový průmysl, se automatizuje, a roboti jsou využíváni na čím dál tím více činností. Výhodou robotů je jejich přesnost, spolehlivost, nízké riziko chyby a časová úspora. Adaptabilní 3D skenovací zařízení, které má díky kamerovému systému schopnost vidět a díky tomu poté uchopit jakýkoli typ výrobku, jakkoli orientovaný, můžeme jej využít pro 100 procentní kontrolu tvaru dílů, roztřídění a přesun do předem určených lokací.

Česky

Hlavní záložky