Robotické zakládání komponent

Robotický podavač je náhradou za operátora a je doplňkem pro montážní zařízení. Robotický podavač zajistí založení, odebrání a přesun komponent mezi jednotlivými výrobními zařízeními. Robotický podavač pracuje pomocí šesti na sobě nezávislých os.

Robotické základání komponent zajišťuje 100% výkon, zkracuje čas jednotlivých kroků a operací na minimum, zajišťuje kvalitu výrobku a snižuje nutné výrobní náklady.

Česky

Hlavní záložky