Montážní karusely

Montážní karusely sdružují jednotlivé dílčí operace a umožňují na jednom zařízení produkovat více typových sestav a podsestav. Dělí se do dvou skupin „A“ plně automatické karusely –operátor pouze cyklicky doplňuje a odebírá díly.  „B“ poloautomatické karusely – operátor zakládá komponenty do lůžka karuselu a zároveň odebíra OK díly. Karusel umožňuje  provedení souboru operací na jednom nebo více  založených dílech. Karusel zajišťuje provedení montážních,nebo kontrolních operací a nebo sdružuje montážní i kontrolní operace v jeden celek.

Česky

Hlavní záložky