Jazyky

Vývojové průmyslové centrum Modia, s.r.o.

VÝVOJOVÉ PRŮMYSLOVÉ CENTRUM Modia, s.r.o.

Předmětem projektu „Založení vývojového průmyslového centra MODIA, s.r.o.“ bylo rozšíření výzkumné a vývojové kapacity společnosti MODIA s.r.o. Byly pořízeny technologie za účelem vytvoření moderního výzkumně-vývojového centra pro produkty s úzkou návazností na principy Průmyslu 4.0.

Projekt byl úspěšně ukončen: březen 2021

V rámci projektu byla pořízena zařízení následující zařízení jako infrastruktura pro výzkum a vývoj.

Byla pořízena tato zařízení:

Technologická oblast zařízení Název zařízení
Oblast kolaborativních robotů Kolaborativní robot - 6 axis, 6/4kg, 700/900 mm - Techman TM5-900
Kolaborativní robot - 6 axis 12 kg, 1300 mm - Techman TM12
Oblast obráběcích center Vertikální obráběcí centrum - S - PLUS 10AP HARTFORD
Oblast kamerových systémů Kamerový kontrolní systém s použitím řádkové kamery - Flexibilní programovatelný systém strojového vidění XG-X
Kamerový kontrolní systém s použitím matrixové kamery - Intuitivní systém strojového vidění CV-X
Oblast SW a HW Licence EPLAN Electric Pro Panel Professional
Konstrukční PC - HP Z1 G5
Notebook pro programování strojů - Lenovo TP L590
Oblast měřících a montážních zařízení Sady nářadí pro montážní pracovníky
Mikrometr 0-300mm (analogový mikrometr MITUTOYO)
Dutinoměr 60-100m
Dutinoměr 100-160mm
Dutinoměr 150-250 mm
Výškoměr - TESA HITE 700
Žulová deska 1200*800*120 + stojan

 

Rozpis nabízených základních služeb pro účely VaV:

Vývojové centrum umožňuje díky své vybavenosti kolaborativními roboty:

 • provádění testů a zkoušek pro pozvednutí široké oblast výrobu na vyšší úroveň

 • umožňuje praktické ověření  a vyzkoušení různých typových činností, že tyto roboty jsou schopné nejen pracovat vedle lidí, ale dokonce s lidmi přímo spolupracovat na jednom úkolu, a zajistit současně jak absolutní bezpečnost, tak potřebnou flexibilitu a produktivitu

 • umožňuje společnostem rychle a efektivně vyzkoušet jak přizpůsobovat výrobu měnícím se požadavkům trhu

 • umožňuje prakticky vyzkoušet, že si je malé, střední  i velké společnosti mohou díky nástrojům a unikátnímu SW velmi snadno sami instalovat, naprogramovat i provozovat.

 

Vývojové centrum umožňuje díky své vybavenosti obráběcími centry:

 • provádění fyzických zkoušek a testů při vývojových pracích spojených s nahrazení operátorů roboty a to tak, aby plně kopírovali tuto lidskou činnost - jako je otevírání ochranných krytů, zakládání polotovarů určených k obrábění odebíraly obrobené díly a prováděly dílčí kontrolní měření pomocí kalibrů a kamerových systémů, třídění OK a NOK dílů.

 

Vývojové centrum umožňuje díky své vybavenosti kamerovými systémy:

 • Kamerový kontrolní systém s použitím matrixové kamery

  • Kamerový systém s použitím kamery s rozlišením 5MPx a s volbou možností volby ohniskové vzdálenosti (zorného pole).

  • Řídící kontrolér disponuje vlastním nastavovacím SW a umožňuje připojení zobrazovací jednotky po on-line sledování kontrolních algoritmů, případně umožňuje záznam kontroly na FTP server nebo záznamová média (SD karta, externí Flash disk).

  • Kamerový systém disponuje možností připojení různých typů osvětlení jako např. Vícebarevné osvětlení s možností volby barevného spektra, osvětlení umocňující snímání výrobku ve 3D a případně standartní liniové osvětlení.

  • Systém umožňuje od standardní kontroly přítomnosti výrobků, barevnosti, počítání kusů až po možnosti složitých měřících a početních algoritmů, příp. kamerovou navigaci pro pohybující se díly na běžícím pásu.

 • Kamerový kontrolní systém s použitím řádkové kamery

  • In-line kamerový systém s použitím řádkové kamery s rozlišením 8k (až 67MPx), s volbou možností volby ohniskové vzdálenosti a frekvencí snímání 97,7kHz.

  • Řídící kontrolér disponuje vlastním nastavovacím SW a umožňuje připojení zobrazovací jednotky po on-line sledování kontrolních algoritmů, případně umožňuje záznam kontroly na FTP server nebo záznamová média (SD karta, externí Flash disk).

  • Kamerový systém disponuje externím osvětlením pro řádkovou kamerou zpřesňující přesnost detekce a eliminující vlivy okolních světlených podmínek.

  • Systém umožnuje kontrolní mechanismy pro vyhledání defektů a škrábanců na rotačních dílcích či válcích. Kamera umožňuje in-line kontrolu dílů vyskytujících se např. na dopravníkovém pásu, kontrolu kvality na odvíjených rolích apod.

 

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Bližší informace: pan Zdeněk Dvořák

Telefon: (+420) 567 113 429

E-mail: zdenek.dvorak@modia.cz

 

 

 

Česky