Kvalita a certifikáty

Kvalita je základem všech činností firmy MODIA. Jsme si vědomi, že při dosahování požadované kvality má každý z pracovníků svou rozhodující roli.

Spokojenost zákazníka, zvyšování naší flexibility, prohlubování rozsahu služeb, které poskytujeme našim zákazníkům - to jsou hlavní kvalitativní cíle a.s. MODIA.

Od roku 1997 jsme držiteli certifikátu systému kvality.

Certifikovaný systém řízení kvality zdokonalujeme s důrazem na:

  • plnění a překračování očekávání zákazníka
  • zefektivnění všech činností firmy směřující ke štíhlé výrobě
  • komunikaci nejen uvnitř firmy, ale především mezi firmou MODIA a zákazníkem
  • neustálé zlepšování dosahovaných cílových kvalitativních ukazatelů

Náš certifikát systému kvality:

ISO 9001:2008 (ISO 9001 od roku 1997)

TUV SUD 2014

Česky