Máte novou halu a potřebujete uspořádat stroje?

Pomocí 3D modelace s následnou 3D projekcí Vám navrhneme, jak Vaše hala bude vypadat a jak budou vypadat případné technologie již předem, než je vyrobíte nebo nakoupíte. Sami se přesvědčíte, zda to co plánujete je reálné a ekonomické. Odstraníte případné budoucí náklady chybným 2D plánováním.

Zajištění výrobního procesu se odvíjí od efektivního návrhu výrobního layoutu. Je třeba si odpovědět na otázky:

 • je výhodnější pracoviště uspořádat do linek?
 • je lepší uspořádat pracoviště podle druhu výroby (např. obrábění, svařování apod.)?
 • mají manipulační cesty dostatečnou kapacitu?
 • využíváme výrobní prostor efektivně?
 • jsou kapacity podniku dostatečné?
 • je výrobní systém schopen zvládnout navýšení objemu výroby nebo změnu výrobního programu?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v návrhu prostorového uspořádání, v němž je vytvořen výkres ve 2D a 3D, který je možné jednoduše měnit, a hledat tak nejvhodnější variantu uspořádání výroby.

Navrhneme Vám štíhlý layout

Nesprávný návrh prostorového uspořádání má za následek nepřehledné a přebytečné materiálové toky se zbytečným pohybem pracovníků a plýtvání výrobními plochami.

Zmíněné chyby vedou k navýšení a růstu celkových výrobních nákladů. Hlavním cílem štíhlého layoutu, který Vám připravíme je identifikace výrobního systému a určení jejích problematických míst s navržením účinných opatření, které je eliminují. Včasná eliminace těchto rizik je možná právě díky námi zhotovenému detailnímu 2D nebo 3D pohledu na výrobní systém již v počátku, bez jakéhokoliv zásahu do reálné výroby.

Cílem je vytvořit

 • prostorové uspořádání, které zabezpečí pružnou adaptaci výroby na inovační a typové změny
 • ekonomický průběh výroby
 • přehlednost průběhu výroby
 • využití manipulačních a automatizačních prostředků
 • vytvoření pracovních podmínek v souladu s požadavky na bezpečnost a hygienu.
Česky